Postup při koupi bytu

1

Rezervace bytové jednotky

Podpis rezervační smlouvy a uhrazení rezervačního poplatku
ve výši 115 tis. Kč vč. DPH.

Rezervační poplatek je splatný do 5 dnů od uzavření rezervační smlouvy.

2

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a úhrada splátek kupní ceny

Splátka  
1 Splátka ve výši 15 % kupní ceny do 7 dnů od podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní.
2 Splátka ve výši 35 % kupní ceny do 30 dnů od zápisu Prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí
3 Splátka ve výši 40 % kupní ceny do 30 dnů po dokončení instalací a omítek
4 Splátka ve výši 10 % kupní ceny do 15 dnů po kolaudaci stavby
2

Podpis kupní smlouvy a předání bytové jednotky

 

Hotovo