Postup při koupi bytu

1

Rezervace bytové jednotky

Podpis rezervační smlouvy a uhrazení rezervačního poplatku ve výši 100 tis. Kč + 15% DPH.
Rezervační poplatek je splatný do 5 dnů od uzavření rezervační smlouvy.

2

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a úhrada splátek kupní ceny

Splátka  
1 Splátka ve výši 10 % kupní ceny do 7 dnů od podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní.
2 Splátka ve výši 40 % kupní ceny do 30 dnů od doručení oznámení o dokončení hrubé stavby a vkladu Prohlášení vlastníka budovy rozestavěných jednotek do Katastru nemovitostí. Již na druhou splátku je možné čerpat hypoteční úvěr.
3 Splátka ve výši 35 % kupní ceny do 30 dnů od doručení oznámení o provedení rozvodu instalací a omítek.
4 Splátka ve výši 15 % kupní ceny do 14 dnů od doručení oznámení o kolaudaci stavby.
3

Podpis kupní smlouvy a předání bytové jednotky

 

Hotovo